Sirküler: 084/16                                                                                                               17.03.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

 

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.03.2016 tarih ve 5453 sayılı yazısı.

 

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda;  ülkemiz ile Ukrayna arasında mal ticaretinin yanısıra hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması amacıyla 2011 yılında başlayan müzakerelerin bir süre askıya alındığı ancak, Sayın Başbakanımız ve Bakanımızın Ukrayna ziyareti sonrası muhatapları ile mutabık kalınması üzerine yeniden başladığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, söz konusu Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, tüm taşımacılık modları ve sektörel hizmetler (yük elleçleme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları, acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü-freight forwarding vb) de dikkate alınarak değerlendirilmesi; transit limanlarda sunulan hizmetler, profesyonel sürücüler ve deniz adamlarına yönelik olanlar dahil yaşanan sorunların bildirilmesi talep edilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen alanlarda, Ukrayna tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayrımcılık, iş kurmaya yönelik engeller ile diğer ticari engellere ilişkin görüşlerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 25.03.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.

 

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter