Sirküler: 086/16                                                                                                               17.03.2016

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi :    T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü’nün,

17/03/2016 tarih ve 18241 sayılı yazısı.

 

 İlgi yazıda, İskenderun Şube Müdürlüğü liman silolarından, 15.000 tonu Bandırma Şube Müdürlüğü liman silolarına ve 12.000 tonu İzmir Şube Müdürlüğü liman silolarına olmak üzere toplamda 27.000 ton dökme mısırın denizyolu ile taşınması işi için 22.03.2016 tarihinde ve saat 14:00’de Derince Şube Müdürlüğü idari binasında TMO Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 22/I pazarlık yöntemine göre ihale edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ihale ilanı ekte sunulmuş olup, www.tmo.gov.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

 

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Denizyolu Taşıma İhale İlanı (3 Sayfa)