Sirküler:  332/16                                                                                                         07.12.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 02.12.2016 tarih ve 23134 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, Birliğin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun, 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı bildirilmektedir.

Anılan prosedür gereğince, Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerini  “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklar, Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerektiği ve temsilcinin katılmaması halinde talebin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların,  http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli (Tehlike Sınıfı Değişikliğine ilişkin Başvuru Formunun) doldurularak 15 Aralık 2016 tarihine kadar Odalar Birliği’ne (mspm@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter