MDTO TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ LİSTESİ

S.NO ADI-SOYADI GÖREVİ
1 M. Levent DİPÇİN Meclis Başkanı
2 Mişel ŞAŞATİ Meclis Başkan Yardımcısı
3 Ayla HARP Meclis Katip Üyesi
4 M. Cihat LOKMANOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
5 Jozef ATAT Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
6 Atahan ÇUKUROVA Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
7 Bedii CANATAN Yönetim Kurulu Üyesi
8 İskender BOTROS Yönetim Kurulu Üyesi
9 Filip TAHİNCİ Yönetim Kurulu Üyesi
10 Bekir YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi
11 Özcan BARUT Meclis Üyesi
12 Ali KÜÇÜK Meclis Üyesi