Birimler

Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETER

Mesut ÖZTÜRK

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta: mesutkpt@mdto.org
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Ezgi Biçer UÇAR

Telefon: +90 324 327 70 00 - 117
E-posta: ezgibucar@mdto.org
DANIŞMAN / KALİTE ve AKREDİTASYON SORUMLUSU

Elif ÖNCÜ

Telefon: +90 324 327 70 00 - 118
E-posta: eoncu@mdto.org
YÖNETİCİ ASİSTANI

Gülşen AKYILDIZ

Telefon: +90 324 327 70 00 - 113
E-posta: gulsenakyildiz@mdto.org

Basın

BASIN DANIŞMANI

Ali ADALIOĞLU

Telefon: +90 324 327 70 00 - 123
E-posta: aliadali@mdto.org
YAYIN SORUMLUSU

Esra KAYADELEN

Telefon: +90 324 327 70 00 - 124
E-posta: ekayadelen@mdto.org

Yazı işleri ve Üye Sicil Servisi

YAZI İŞLERI VE ÜYE SİCİL MEMURU

Berrin OKUR

Telefon: +90 324 327 70 00 - 129
E-posta: yazisileri@mdto.org
YAZI İŞLERİ VE SICIL MEMURU

Eda ÖKTEM

Telefon: +90 324 327 70 00 - 136
E-posta: edaoktem@mdto.org
YAZI İŞLERI VE ÜYE SİCİL MEMURU

Pınar Uçar Sarı

Telefon: +90 324 327 70 00 - 137
E-posta: pucarsari@mdto.org

İstatistik ve Araştırma Servisi

İSTATISTIK VE ARAŞTIRMA SERVISI MEMURU

Zeynep BEZEK

Telefon: +90 324 327 70 00 - 126
E-posta: zbezek@mdto.org
İSTATISTIK MEMURU

Duran BİRİNCİ

Telefon: +90 324 327 70 00 - 127
E-posta: dbirinci@mdto.org
İSTATISTIK MEMURU

Mesut KARAGÜCÜK

Telefon: +90 324 327 70 00 - 125
E-posta: mkaragucuk@mdto.org

Hukuk Servisi

AVUKAT

Selda ÇEPE

Telefon: +90 324 327 70 00 - 128
E-posta: seldacepe@mdto.org

Kalite ve Akreditasyon

KALİTE ve AKREDİTASYON SORUMLUSU

Elif ÖNCÜ

Telefon: +90 324 327 70 00 - 118
E-posta: eoncu@mdto.org

Bilgi İşlem

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

Yasin SULTANOĞLU

Telefon: +90 324 327 70 00 - 128
E-posta: ysultanoglu@mdto.org

Yardımcı Hizmetler

ŞOFÖR

Mehmet AKPOLAT

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta:
İÇ HİZMET SORUMLUSU

Rıdvan ATAŞ

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta:
DANIŞMA

Emre ÇAMDERE

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta:

Proje Servisi

Proje Elemanı

Kerem Turgut Gülerer

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta: kgulerer@mdto.org

Muhasebe Servisi

MUHASEBE SORUMLUSU

Naime LEKESİZ UYSAL

Telefon: +90 324 327 70 00 - 121
E-posta: nuysal@mdto.org
MUHASEBE MEMURU

Gizem TAZEGÜL

Telefon: +90 324 327 70 00 - 120
E-posta: gizemtazegul@mdto.org
TAHAKKUK MEMURU/ VEZNEDAR

Eren Can Söğütlü

Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta: erencansogutlu@mdto.org

Neredeyiz?