İnsan Kaynakları Politikası

Mersin Deniz Ticaret Odası İnsan Kaynakları Politikası

Odamız misyonu ve vizyonu doğrultusunda, üye memnuniyeti esası kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerimizin, kalite politikamıza uygun olarak sunulabilmesini teminen oluşturulan insan kaynakları politikasının temel ilkeleri; insan kaynağının planlanması ve göreve uygun nitelikte personel istihdam edilmesi, yapılan işin gereklerine uygun eğitimlerle personelin desteklenmesi, personel motivasyonunun arttırılarak kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen etik ilkelere uyumlu personel sağlanması, personel performans değerlendirmelerinin yapılarak personelin gelişiminin sağlanmasını insan kaynakları politikası olarak benimser.

Neredeyiz?