Mersin Deniz Ticaret Odası’na Kayıt İçin Hangi Belgeler İsteniyor?

Gerçek Kişi MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Şirket sahibine ait İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Şirket sahibine ait Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Şirket sahibine ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Şirket sahibine ait ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge fotokopisi
Tüzel Kişi-Merkez MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Temsilcilerin İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Temsilcilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Temsilcilerin son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
Tüzel Kişi-Şube MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Temsilcilerin İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Temsilcilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Temsilcilerin son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası Fotokopisi

 

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?