Mersin Deniz Ticaret Odası’na Kimler Üye Olabilir?

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar.

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?