MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   
  • Ana Sayfa
  • Türk Bayraklı Gemiler Oda Hizmet Ücreti

Türk Bayraklı Gemiler Oda Hizmet Ücreti

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler” ve son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Liman Başkanlıklarınca düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır.

GEMİ GROS TONU                                       TUTAR          

    0             500  gros tona  kadar                          270.-TL

   501   —     1.500     “      “         “                           450.-TL

1.501   —     2.500     “      “         “                           810.-TL

2.501   —     5.000     “      “         “                        1.150.-TL

5.001   —   10.000     “      “         “                        1.370.-TL

10.001  — 25.000      “     “         “                        1.620.-TL

25.001   — 35.000       “     “         “                       1.835.-TL

35.001   — 50.000      “       “         “                      2.050.-TL

50.001  — ve yukarısı                                            2.160.-TL

 

MUAFİYET VE İSTİSNALAR


1. Oda Hizmet Ücreti turistik ring seferi yapan ve sadece yolcu taşıyan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden her liman için yılda 12 seferden fazla alınmaz.
2. Sadece Yolcu taşıyan yolcu ve kruvaziyer gemilerinden yukarıdaki ücretlerin %50’si oranında Oda Hizmet Ücreti alınır.
3. Eğitim ve araştırma hizmeti yapan gemilerden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
4. Balıkçı gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
5. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na bağlı Liman Başkanlıklarından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Oda Hizmet ücreti alınmaz.
6. Bölgemizdeki yat ve deniz turizimini teşvik amacıyla yat ve gezinti gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait araştırma ve hizmet gemilerinden Oda Hizmet Ücreti Alınmaz.
8. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir.
9. Türk bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir.