TÜRKİYE’NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

11
TÜRKİYE’NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

Türkiye’nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları adlı çalışmada Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktaları tespit edilerek, söz konusu tıkanmalar iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Tıkanmaların tarihsel arka planı ile mevcut durumunun ortaya konulduğu çalışmada söz konusu tıkanmaların Türk ihracatına etkileri de tartışılıyor.

Nuh Üstün’ün Ticaret Bakanlığı nezdinde de kabul görmüş çalışmasının son bölümünde tıkanmaların ne şekilde aşılabileceğine dair tartışmalar ve politika önerileri yer alıyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Türkiye’nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları

Yazar              : Nuh Üstün

ISBN               : 978-605-137-695-0

Yayın Tarihi   : Ekim 2018

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

MDTO Yayınları TÜRKİYE’NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

Neredeyiz?