MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Dahilde İşleme İzni (DİR)

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi’nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak mülga T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı “Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan” konulu Genelge yayımlanmıştır. 

Bahse konu Genelge kapsamında Odamız ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucunda 2015 yılında Odamızda DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemi başlamıştır.  

Odamız üyelerine sunulan bir hizmet olan DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemine dahil olmak zorunlu olmayıp, üyelerimizin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Gümrük İdaresi’ne beyanname vererek ve teminatlarını kendi şirketleri adına Gümrük İdaresi Saymanlığına yatırarak da Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde işlem yapabilmeleri mümkündür.

Odamız DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemi Uygulama Esasları

  • Sisteme dahil olmak isteyip Oda üyeliği 6 ayını dolduran üyelerimiz aşağıda belirtilen belgeleri Odamıza teslim eder.
  • 1-MDTO Genel Sekreterliği’ne hitaben Dilekçe.
    (Şirket Antetli Kağıdına Basılmış Kaşeli ve Yetkili İmzalı Tarih Belirtilmiş)
  • 2-Firmanın son 3 yıllık bilanço ve gelir tablosu
  • 3-Şirket ortaklarının adli sicil kayıtları
  • 4-Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair yazı
  • Başvuru evraklarının incelenmesinin ardından Yönetim Kurulu tarafından Teminat Sistemine girişine onay verilmesi halinde Üyemizden 25.000,00 TL kesin ve süresiz teminat mektubu istenir.
  • Odamızca hazırlanan 2 nüsha sözleşme; her sayfası imzalı ve kaşeli olacak şekilde; Üyemiz tarafından imzalanır.
  • Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Üyemizin Teminat Sistemine dahil olduğu bildirilir.