MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Üye Sorumlulukları

Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerinin, üyeliğin getirdiği sorumlukları bulunmaktadır.

Üyelerimiz;

⧽ Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,

⧽ Karşılığı belirlenmiş hizmetler için; alınan hizmetin karşılığı ücretin ödemesi ile,

⧽ Tescil adres, telefon, faks, e-posta v.b. bilgilerinin herhangi birinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede bildirimini yapmakla, 

⧽ Ticaret Sicilindeki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Odaya bildirmekle,

⧽ Ticaret Sicil kaydını sildiren üyeler iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,

⧽ Yaptıkları her türlü beyanda bilgilerini doğru beyan etmekle,

⧽ Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla,

Sektörle ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait istatistiki bilgileri veya rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla  yükümlüdürler.