MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye Limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik, gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen veya kiralanan Türk Bayraklı gemilerin Türk Limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama gözönüne alınmak suretiyle binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre, hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir” hükmü doğrultusunda, aşağıdaki oranlarda Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.      


a) YÜK GEMİLERİ

Türkiye limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen veya kiralanan Türk bayraklı gemilerden,


Boşaltılan yüklere ait navlun hasılatı üzerinden  %o 5 (Bindebeş) oranında azami  600 ABD Doları

Yüklenen  yüklere ait navlun hasılatı üzerinden  %o 5 (Bindebeş) oranında azami  600 ABD Doları

Yükleme ve boşaltmanın aynı liman, aynı seferde olması halinde toplam navlun hasılatı 

üzerinden  (600+600 yerine) azami  900 ABD Doları Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.


b) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLER

              0         —      5.000 GT

              5001   —      20.000 GT    50 ABD Doları 

              20.001 GT ve üzeri     100 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti alınır. 


c) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI 

1. Aynı gemide birden fazla taşıyan olması halinde, her taşıyanın (hattın) acentesi veya temsilcisi navlun payını ayrı ayrı ödemek zorundadır. Bir gemide ayrı ayrı taşıyan (hattın) olması durumu,yükün konşimentosu ve navlun faturasının kimin tarafından düzenlendiği ile Gümrüğe verilen özet beyan ve alıcıya verilen yük teslim belgesinin kimin tarafından verildiğine göre belirlenir.

2. Yabancı bir limandan, başka bir yabancı limana denizyoluyla taşınan transit yükler navlun hasılatı oda payından muaftır. Gerek görülmesi halinde MDTO transit yükü tevsik edici belge talep edebilir.

3. Mersin Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu”nda  beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir.

4. Bir gemide bulunan birden fazla taşıyıcıdan herhangi birisi tarafından Mersin Deniz Ticaret Odası’na verilen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formunda tüm navlun hasılatının ve/veya sefer bilgilerinin (tahliye/yükleme limanı, gemi, yük bilgileri, manifesto-konşimento-navlun faturası gibi yükle ilgili belgeler v.s.) gerçek durumdan farklı beyan edildiğinin ya da navlun hasılatı oda payının hiç beyan edilmediğinin tespiti halinde, her bir taşıyanın veya hattın kendisi, acentesi veya temsilcisinden tarifelerde belirtilen azami rakamlar alınır.