Odamız 2018-2021 Dönemine Ait Olarak Hazırlanan Stratejik Planı, ekli dosyada mevcuttur.

Odamız 2014-2017 Dönemine Ait Olarak Hazırlanan Stratejik Planı, ekli dosyada mevcuttur.