MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Üyeliklerimiz

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce – ICC), dünya çapında 140 ülkenin şirketlerinin temsil edildiği küresel bir örgüttür.

Merkezi Paris’te bulunan ICC, 1919 yılına “Barış Tacirleri” olarak bilinen iş adamları tarafından kurulmuştur. Küresel çapta ticaretin ve yatırımın gelişmesi ve kurallara uygun yapılması amacı ile hizmet vermekte olan ICC, küresel ticaretin yönetim kurallarını belirleyen bir topluluktur. Uluslararası ticaretin ve yatırımın gelişmesini amaç edinmiş bu grup günümüzde de elektronik ticaretin kurallarını hazırlamaktadırlar. ICC’nin pek çok hizmetinin yanı sıra Uluslararası Hakemlik Kurulu bulunmaktadır ve bu kurul dünyanın en önemli hakemlik kuruludur.

İlgili komisyonları ile iş hayatında önem arz eden konular hakkında raporlar hazırlayarak bu raporları ilgili ülke ya da uluslararası kuruluşlara ileten ICC, ticari konularda da yol gösterici rol oynamakta, Dünya Ticaret Örgütü ile bağlantıya geçerek fikirlerini iletmektedir.

 

Uluslararası Liman Kentleri Birliği (AIVP)
Uluslararası Liman Kentleri Birliği (Association Internationale des Villes Portuaires – AIVP) diyalog ve karşılıklı iş birliği ile kentler ve limanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere 1988 yılında kurulmuştur. Dünya genelinde 50 ülkede temsil edilen AIVP’nin  200’e yakın üyesi bulunmaktadır.

Merkezi Fransa’nın Le Havre kentinde bulunan AIVP, liman kentlerini etkileyen iklim değişikliği, kruvaziyer piyasası dinamikleri, biyoçeşitliliği koruma gibi ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlarla daha iyi mücadele edebilmek için yeni stratejilerin hayata geçirilmesi konusunda üyelerine destek olmak; uluslararası eksper networkü ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık sunmak; teknik ve bilimsel altyapısı ile çalışma ziyaretleri ve kıyaslama etkinlikleri düzenlemek; UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği sayesinde bu kuruluşlar nezdinde farkındalığı arttırmak vb. faaliyetler yürütmektedir.

Birliğe 2020 yılında üye olan Odamız, AIVP’ye Türkiye’den üye olan ilk kurumdur.
2030 yılına kadar ulaşmayı planladığı 10 ayrı hedefi “Gündem 2030” adı altında toplayan AIVP, aralarında “İklim Değişikliğine Uyum, Biyoçeşitliliği Korumak, Sağlık ve Yaşam Kalitesi” gibi önemli başlıkların da yer aldığı ve liman kentleri için birer zorunluluk olarak nitelediği bu hedeflerle ilgili çalışmaları dünya çapındaki üyeleri ile paylaşmak amacıyla bir dizi çalışma yürütmektedir.