MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   
  • Ana Sayfa
  • Yabancı Bayraklı Gemiler Oda Hizmet Ücreti

Yabancı Bayraklı Gemiler Oda Hizmet Ücreti

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler”  ve  son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Liman Başkanlıklarınca  düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır. 

GEMİ GROS TONU                                          TUTAR                                 

         0    —       500  gros tona  kadar                    560.-TL
    501    —     1.000    “      “         “                          960.-TL
  1.001    —     1.500    “      “         “                       1.215.-TL
  1.501    —     2.000    “      “         “                      1.465.-TL
  2.001    —     2.500    “      “         “                     1.710.-TL
2.501    —     5.000    “      “         “                       1.935.-TL
5.001   —    10.000   “      “         “                      2.025.-TL
10.001   —    25.000   “      “         “                    2.190.-TL
25.001  ve yukarısı    “      “         “                      2.430.-TL

MUAFİYET VE İSTİSNALAR 

1. Oda Hizmet Ücreti  turistik  ring   seferi  yapan  ve sadece yolcu taşıyan yabancı bayraklı yolcu   gemilerinden  her  liman için  yılda  12  seferden  fazla  alınmaz.  

2. Sadece Yolcu taşıyan yolcu ve kruvaziyer gemilerinden yukarıdaki ücretlerin %50’si oranında Oda Hizmet Ücreti alınır.  

3. Eğitim ve araştırma hizmeti  yapan gemilerden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.   

4. Personel değişimi için limana giren gemilerden bu durumu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na bağlı Liman Başkanlıklarından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Oda Hizmet ücreti alınmaz.  

5. Bölgemizdeki yat ve deniz turizimini teşvik amacıyla yatlardan Oda Hizmet Ücreti alınmaz.

6. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir. 

7. Yabancı bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir