MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Üyelik Avantajları

Deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri için bir zorunluluk olmanın dışında Mersin Deniz Ticaret Odası’na üyeliğin pek çok avantajı bulunmaktadır.

Mersin Deniz Ticaret Odası;

⧽ Üyelerinin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunur ve sonuçları takip eder.

⧽ Denizcilik sektöründe mesleki, teknik, hukuki konularda bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunar.

⧽ Ülke ve sektöre yönelik gelişmeleri içeren süreli yayınları ücretsiz olarak üyelerine sunar.

⧽Mevzuat değişiklikleri ve deniz ticari hayatını ilgilendiren konularda bilgilendirme yapar.

⧽ Yaşanacak anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetleri sunar.

⧽ Üyelerinin çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan belgelerinin teminini sağlar. (Sicil kayıtlarına dayanan belgeler)

⧽ Sektöre yönelik istatistiki veriler tutar ve üyelerin bu verilere ulaşımını sağlar.

⧽ Üyelerine Seyir İzin Belgesi (Transitlog) temin eder.

⧽ Gemi Acenteliği Belgelendirme seminerleri düzenler.

⧽ Gümrüklere giriş hakkı tanıyan “Gümrük İşlemi Takip Kartı” düzenlenmesine ilişkin işlemlerde üyeler ile Gümrük Bölge Müdürlüğü arasında köprü görevi görür.

⧽ Üyelerini ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararları alır.

⧽ Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik seminer, panel, kurslar düzenler.

⧽ Mersin ilinin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapar.

⧽ Üyelerine uygunluk doğrultusunda konferans salonu tahsis eder.

⧽ Üyelerin ve üyelerin personellerinin başarılı ve ihtiyaç sahibi birinci derece akrabalarına yüksek öğrenim başarı desteği sunar.

⧽ Bilirkişi ve hakemlik hizmeti sunar.

⧽ Üyeleri için Düzenlenmiş ÖTV’siz Yakıt Alım Defterlerini tasdik eder.

⧽ Üyelerine Dahilde İşleme Rejimi Sözlü Beyan Teminat Hizmeti sunar.