MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Gemi Acenteliği Eğitimi

Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Nedir, Kimler Seminerlere Katılmalıdır? 

“Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı” almak isteyen veya “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartına sahip olup geçerlilik süresi dolmuş/dolmak üzere olan” kişilere yönelik olarak; 05 Mart 2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Yönetmeliği ile Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası ve şubeleri ile Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri düzenlenmektedir.

İlk defa Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı almak isteyenler için Belgelendirme Eğitim Semineri, kart süresi dolan/dolmak üzere olan kişiler için Yenileme Eğitim Semineri düzenlenmektedir.

Konuyla ilgili mevzuat ve daha detaylı bilgiler için, https://denizcilik.uab.gov.tr/acentelik adresi ziyaret edilebilmektedir. 


En Yakın Eğitim Ne Zaman, Nasıl Başvurabilirim? 

Eğitim seminerlerine ait tarihler, her yıl Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu toplantılarında belirlenmekte olup, bu toplantı doğrultusunda hazırlanan Eğitim Takvimi hem İMEAK Deniz Ticaret Odası hem de Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından yayınlanmaktadır.

Eğitim takviminde belirtilen Belgelendirme Eğitimleri ile Yenileme Eğitim Seminerlerine katılmak için, Odamızdan bilgi alınabilmektedir.

» Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılım Dilekçe Örneği

» Yenileme Eğitim Semineri (Kartsız) Dilekçe Örneği  

»Yenileme Eğitimi Dilekçe Örneği

» 2023 Yılı GAES Takvimi


Belgelendirme Eğitimi Nedir? 
Gemi acentesi personeli olmak isteyen ve ilk defa “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı” almak isteyen kişilerin, ilgili mevzuat kapsamında, Belgelendirme Eğitim Seminerleri’ne katılmaları ve bu seminer sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.  

Eğitim seminerine katılmak için aranan şartlar, Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. (Yönetmelik Madde 9)

Belgelendirme Eğitimleri, Pazartesi – Cuma aralığında olmak üzere beş gün sürer. Sınav, Cumartesi günü yapılır.

Belgelendirme Eğitim Seminerine devam şarttır. Devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınavlara katılamazlar.

Belgelendirme Eğitim Semineri sonunda yapılan sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları zorunludur. Sınava girmeyen ya da geçer puan alamayan adaylar başarısız sayılır.

Sınava giremeyen veya başarısız olan adaylar sınav tarihinden sonraki bir yıl içerisinde yapılacak olan başka bir sınava Belgelendirme Eğitim Seminerine tabi olmadan katılabilirler.


Sınav Sonucumu Nasıl Öğreneceğim? 

Odamız sınav sonuçlarını katılımcılara e-posta ile göndermektedir.

Sonuçlar ayrıca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde https://denizcilik.uab.gov.tr/acentelik yayınlanmaktadır.


Yenileme Eğitimi nedir, kartların geçerlilik süresi nasıl yenilenir?

Yenileme Eğitim Seminerine, adlarına gemi acentesi personeli tanıtım kartı düzenlenmiş sicile kayıtlı kişiler ile Belgelendirme Eğitim Seminerine katılmış ve yapılan sınavda başarılı olmuş ancak 5 yıl içerisinde adına tanıtım kartı düzenlenmemiş kişiler katılır. Yenileme Eğitim Seminerleri sonunda katılımcılara Deniz Ticaret Odaları tarafından onaylanmış katılım belgesi verilir.

Bu aşamadan sonra tüm kart işlemleri, “Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi” https://acente.uab.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilir.


Kartımı yenilemezsem ne olur? 

Yenileme Eğitim Seminerlerine katılmadığı tespit edilenlerin gemi acentesi personeli tanıtım kartları süresi sonunda iptal edilir.


Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı arasındaki fark nedir?

 Gemi Acenteliği Yetki Belgesi, tüzel kişi (şirket) için alınan bir yetki belgesidir, 5 sene içerisinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne vize ettirilmesi gerekmektedir.

Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı, eğitim ve sınav aşamalarından sonra kişiler adına düzenlenen karttır.


Yetki Belgesi ve Kart İşlemleri Nereden Yapılmaktadır?

 Tüm Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı işlemleri  T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından “Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi” üzerinden online olarak yürütülmektedir.

“Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi”ne https://acente.uab.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Gemi Acenteliği İşlemleriyle ilgili tüm detaylı bilgiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde  https://denizcilik.uab.gov.tr/acentelik mevcuttur.