Hakkımızda

Amaç-Tarihçe

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 13.03.1989 tarihli ve 12521 sayılı onayları ile yetki alanı Mersin ili olmak üzere kurulan Mersin Deniz Ticaret Odası yetki alanında birçok kıyı tesisi bulunmaktadır. Bu kıyı tesisleri;

 • Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
 • Mersin Serbest Bölge İşleticisi Limanı,
 • Mersin-Ataş Akaryakıt Terminali ,
 • Mersin Poaş – Nato Akaryakıt Terminali,
 • Karaduvar Akpet Petrol Yakıt Şamandrası,
 • Kazanlı Opet Petrol Yakıt Şamandrası,
 • Kazanlı Altınbaş Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Karaduvar Savka Açıkdeniz Platformu,
 • Kazanlı Nergis(Balpet) Yakıt şamandrası,
 • Kazanlı Euroil  Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Adanalıoğlu Enerji Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Taşucu / Seka Limanı ve Taşucu Belediye İskelesi,
 • Anamur Belediye İskelesi

 

Ayrıca bölgemizde bulunan Mersin Marina ve Erdemli Kumkuyu Marinası, balıkçı barınakları (Karaduvar, Erdemli, Taşucu, Yeşilovacık, Aydıncık ve Bozyazı) gibi kıyı tesisleri odamızın ilgi alanına girmekte olan tesislerdir.

 

Ülkemizde Deniz Ticaret Odalarının kuruluşuna yönelik yasal düzenleme 5590 sayılı Kanun ile 1981 yılında yapılmış ve önce 1982 de İstanbul’da kurulan ilk Odadan sonra 1989 yılında Mersin Deniz Ticaret Odası kurulmuştur. 1989-1992 yıllarında  İstiklal Caddesi’nde bulunan Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin Sülün İşhanı’ndaki ofisinde hizmetlerini yürüten MDTO, daha sonra 2002 yılına kadar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasının ikinci katında hizmet vermiş ve 11 Mayıs 2002 tarihinden beri de kendi binası olan “Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:45, Yenişehir Mersin adresinde hizmetine devam etmektedir. Öncelikle denizcilik  sektörüne yönelik hizmetler veren MDTO, şehrin eğitim, kültür ve sanat, spor  vb. konularında desteklerine ağırlık vermektedir. Odamızın önemli hizmetleri arasında öne çıkan konu, Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Lise binasının inşasını tamamlayan ve eğitim malzemelerini temin ederek okulu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmiştir. Bunun yanında Mersin Üniversitesine önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu bilahare ise Denizcilik Fakültesi’nin kurulması yönünde idari ve eğitim yardımcıları kapsamında destekler sağlamıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürüterek denizciliğe destek vermektedir.

 

Mersin Deniz Ticaret Odası 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu(kısaca TOBB mevzuatı) hükümlerine tabidir.

Bu yasanın dördüncü maddesine göre Mersin Deniz Ticaret Odası;

 • Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
 • Denizcilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Mensuplarının birbirleri ile , yurtiçi ve yurtdışındaki muhatapları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere  meslek disiplini,ahlak ve tesanüdünü korumak ve yasada yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan “Kamu Kurumu Niteliğinde Tüzel Kişiliğe Sahip Meslek Kuruluşu”dur.

Odamızın Organları :

 1. Meslek komiteleri
 2. Meclis
 3. Yönetim kurulu
 4. Disiplin kurulu

Meslek Komiteleri : 4 yıl için seçilir, odamızda iştigal konuları farklı 10 meslek komitesi vardır. Her meslek Komitemiz 5 üyeden oluşmaktadır.

Meclis : Meslek komitelerinden seçilen 2’şer üyeden oluşur. Görev süresi 4 yıldır. Odamızın 20 meclis üyesi bulunmaktadır.Meclis başkanlık divanımız ise 1 başkan ve bir meclis başkan yardımcısı ve bir katip üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu : Meclis üyelerinin arasından dört yıl için seçilir. Odamız Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı, sayman üye ve  4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Disiplin Kurulu : Oda meclisince 4 yıl için seçilen 6 asil, 6 yedek üyeden oluşur.

Neredeyiz?