Oda Organ Seçimleri Öncesi Üyelerin Vergi Kayıtlarını Kontrolü Hk.

Oda Organ Seçimleri Öncesi Üyelerin Vergi Kayıtlarını Kontrolü Hk.
29.08.2022

Haberi Paylaşın:

ShareShareShareShareShare

2022 yılı Ekim ayı içerisinde yapılacak Odamız organ seçimleriyle ilgili olarak TOBB seçim mevzuatı gereği, yerel basında (Çukurova Gazetesi'nde), 27 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak ilan metni aşağıda sunulmuştur:

 "2022 yılı Ekim ayında yapılacak olan Odamız organ seçimlerinde, 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin, "Seçme Yeterlilikleri" başlıklı 5. Maddesi ile "Seçilme Yeterlilikleri" başlıklı 6. Maddesi gereğince, Organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek ve seçilebilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı arandığından, üyelerimizin Odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıt var ise bunları düzeltmeleri zorunludur.

 Üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin oda kayıtları, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 08.30'dan, 02 Eylül 2022 Cuma günü 17:30'a kadar (mesai saatleri içerisinde) Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binasında incelemeye sunulacaktır. Vergi mükellefiyetlerine ilişkin hatalı kayıt tespit eden üyelerimiz ile mevcut listelerde vergi kaydı bulunmayan üyelerimizin, düzeltme yapılması için inceleme süresi içinde antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisinin imzasını taşıyan bir dilekçe ile Odamıza müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 Belirlenen süre içerisinde Odamızdaki mevcut kayıtlarını düzeltmeyen üyeler, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

 Tüm üyelerimize ilanen duyurulur."

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Neredeyiz?