hakkımızda1

Amaç-Tarihçe
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.03.1989 tarihli ve 12521 sayılı onayları ile yetki alanı Mersin ili olmak üzere kurulan Mersin Deniz Ticaret Odası yetki alanında birçok kıyı tesisi bulunmaktadır. Bu kıyı tesisleri;

 • Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
 • Mersin Serbest Bölge İşleticisi Limanı,
 • Mersin-Ataş Akaryakıt Terminali ,
 • Mersin Poaş – Nato Akaryakıt Terminali,
 • Karaduvar Akpet Petrol Yakıt Şamandrası,
 • Kazanlı Opet Petrol Yakıt Şamandrası,
 • Kazanlı Tuta Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Kazanlı Siyam Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Kazanlı Altınbaş Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Karaduvar Savka Açıkdeniz Platformu,
 • Kazanlı Nergis(Balpet) Yakıt şamandrası,
 • Adanalıoğlu Euroil  Petrol Yakıt Şamandırası,
 • Taşucu / Seka Limanı ve Taşucu Belediye İskelesi,
 • Anamur Belediye İskelesi

Ayrıca bölgemizde bulunan ve işletilmekte olan  Mersin Marina ve Erdemli Kumkuyu Marinası, balıkçı barınakları ve mevcut yat limanı odamızın ilgi alanına girmekte ve girecek olan tesislerdir.                 Ülkemizde Deniz Ticaret Odalarının kuruluşuna yönelik yasal düzenleme 1981 yılında yapılmış ve önce 1982 de İstanbul’da kurulan ilk Odadan sonra 1989 yılında Mersin Deniz Ticaret Odası kurulmuştur. 1989-1992 yıllarında  İstiklal Caddesi’nde bulunan Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin Sülün İşhanı’ndaki ofisinde hizmetlerini yürüten MDTO, daha sonra 2002 yılına kadar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasının ikinci katında hizmet vermiş ve 11 Mayıs 2002 tarihinden beri de kendi binası olan “Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:45, Yenişehir Mersin adresinde hizmetine devam etmektedir. Başta denizcilik  sektörüne yönelik hizmetler veren MDTO, şehrin eğitim, kültür ve sanat, spor ..vb. konularında desteklerine ağırlık vermektedir. Odamızın önemli hizmetleri arasında özellikle Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Lise binasını ve eğitim malzemelerini yaptırarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmiştir Bunun yanında Mersin Üniversitesine önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu bilahare ise Denizcilik Fakültesi’nin kurulması yönünde idari ve eğitim yardımcıları kapsamında destekler sağlamıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürüterek denizciliğe destek vermektedir.

Mersin Deniz Ticaret Odası 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu(kısaca TOBB mevzuatı) hükümlerine tabidir.

Bu yasanın dördüncü maddesine göre;

 • Odamız üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
 • Denizcilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Mensuplarının birbirleri ile , yurtiçi ve yurtdışındaki muhatapları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere  meslek disiplini,ahlak ve tesanüdünü korumak ve yasada yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan “Kamu Kurumu Niteliğinde Tüzel Kişiliğe Sahip Meslek Kuruluşu”dur.

Odamızın Organları :

 1. Meslek komiteleri
 2. Meclis
 3. Yönetim kurulu
 4. Disiplin kurulu

Meslek Komiteleri : 4 yıl için seçilir, odamızda iştigal konuları farklı 12 meslek komitesi vardır. Her meslek Komitemiz 5 üyeden oluşmaktadır.

Meclis : Meslek komitelerinden seçilen 2’şer üyeden oluşur. Görev süresi 4 yıldır. Odamızın 24 meclis üyesi bulunmaktadır.Meclis başkanlık divanımız ise 1 başkan ve iki meclis başkan yardımcısı ve katip üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu : Meclis üyelerinin arasından dört yıl için seçilir. Odamız Yönetim Kurulu başkan,başkan yardımcısı, sayman üye ve  4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.
Disiplin Kurulu : Oda meclisince 4 yıl için seçilen 6 asil, 6 yedek üyeden oluşur.