SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Güncellenen 2020 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi ve Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteliği Yönetmeliği.

           (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

           (c) 15.11.2019 tarih ve 384/19 sayılı sirkülerimiz.

           (d) 24.01.2020 tarih ve 28/20 sayılı sirkülerimiz.

           (e) 16.03.2020 tarih ve 108/20 sayılı sirkülerimiz.

          (f) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 01.06.2020 tarih ve E.1314 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere,  18 Mart 2020 tarihinde düzenleneceği (c) ve (d) sirkülerlerimiz ile duyurulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği ilgi (e) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın ilgi (f) yazısı ile % 50 kapasite ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek eğitim seminerlerinin düzenlenebileceği bildirildiğinden, ilgi (c) sirkülerimiz ile duyurulan Odamız Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri takvimi güncellenmiştir.

Buna göre 18 Haziran 2020 tarihinde “Video Konferans” yöntemiyle online olarak “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenlenecektir.

Kart geçerlilik tarihi dolan/dolmak üzere olan ve Yenileme Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin, bir örneği ekte sunulan dilekçe ekine tanıtım kartı fotokopilerini ekleyerek söz konusu dilekçelerini Odamıza göndermeleri (edaoktem@mdto.org) gerekmektedir. Yenileme Eğitim Semineri video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğinden, eğitime başvuran kişilerin dilekçelerinde e-posta adreslerini belirtmeleri zorunludur. 

18 Mart 2020 tarihinde düzenleneceği bildirilen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen eğitime başvurmuş olan kişilerin bilgileri Odamızda mevcut olduğundan, bu kişilerin eğitime yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Eğitimlerle ilgili Odamız ilgilisi Eda ÖKTEM (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru, Gemi Acenteliği Eğitimi Koordinatörü, 0324-3277000/136, edaoktem@mdto.org)’den detaylı bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter