SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve E.30494 sayılı, “Gemiadamı Belgeleri Süre Uzatımı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter