SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.09.2020 tarih ve 8212 sayılı, “Avrupa’yı Yeniden Canlandırmak Etkinliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter