SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri Hk.

13 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00’de İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde, “http://webinar.tobb.org.tr” adresi üzerinden “KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

Söz konusu seminere ait detaylı bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter