SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 23-27 Kasım 2020 Tarihli Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin Online Yapılacağı Hk.

İlgi     : (a)  09.10.2020 tarih ve 436 sayılı sirkülerimiz.

            (b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 16.10.2020 tarih ve 57686 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere, Odamız tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Ancak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazı ile, Gemi Acenteliği Belgelendirme Eğitimi ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimlerinde online uzaktan eğitim programının kullanılmasının uygun görüldüğü, belgelendirme eğitimi sonucu yapılacak sınavların da sosyal mesafe, tıbbi maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması durumunda fiziki olarak gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Bu nedenle, odamızca yapılacak olan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’nin daha önceden planlandığı şekliyle, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde “Zoom” programı üzerinden düzenlenmesi uygun değerlendirilmiştir.

Bahse konu tarihler arasında Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’ne katılmak isteyen kişilerin, bir örneği ekte sunulan dilekçe ve eklerini 19 Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (edaoktem@mdto.org) göndermeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter