SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi     : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteliği Yönetmeliği.

            (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

            (c) 05.06.2020 tarih ve 270 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, Güncellenen 2020 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takviminin yayınlandığı ilgi (c) sirkülerimiz gereğince,  Odamız tarafından 03 Aralık 2020 tarihinde  video konferans yöntemiyle Zoom programı üzerinden Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin (Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı olup geçerlilik süresi dolan/dolmak üzere olan kişiler) ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 27 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitime katılım sağlanması için gerekli olan Zoom linki ile eğitim programı, katılımcıların  dilekçelerinde belirttikleri e-posta adreslerine bilahare gönderilecektir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesinden (www.mdto.org.tr) ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgililerinden de (Eda ÖKTEM, 0324-3277000/136, edaoktem@mdto.org) yardım alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter