03 – 10 Mart 2020 Haftası Denizcilik Haberleri

Kaynak : www.denizhaber.net

 

9.03.2020 IMO ve WHO’dan coronavirüs açıklaması

Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından gönderilen yazı ile, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından üye devletlere yönelik Uluslararası Sağlık Mevzuatı (International Health Regulations-IHR 2005 madde 28) kapsamındaki gemiler için “serbest pratika” gerekliliklerine uyulması amacıyla ortak bir açıklama yayınladı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazı ile, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından, üye devletlere yönelik, Uluslararası Sağlık Mevzuatı (International Health Regulations-IHR 2005 madde 28) kapsamındaki gemiler için “serbest pratika” gerekliliklerine uyulması amacıyla ortak bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan yazıda tüm yolcular için uygun tedavi ilkelerinin yinelendiği, liman girişinde gemi ve mürettebata yönelik gereksiz kısıtlamalardan veya gecikmelerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Yeni coronavirüs (COVID-19) salgınına müdahale konusunda IMO ve WHO ortak açıklaması şu şekilde;

Mevcut durumda küresel çapta bilinen yeni coronavirüs (COVID-19) salgınının ilk vakası, 31 Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehri Hubei bölgesinden bildirilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihinde Çin yetkilileri tarafından, virüslerin neden olduğu bu zatürreyi oluşturan, daha önce keşfedilen diğer coronavirüslerden farklı, yeni bir tür coronavirüs tanımlandığı belirtilmiştir.

30 Ocak 2020 tarihinde Uluslararası Sağlık Mevzuatı-2005 (International Health RegulationsIHR) kapsamında toplanan Acil Durum Komitesi tarafından verilen tavsiyeyi takiben, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) Genel Müdürü, COVID-19’un küresel çapta ani bir artış göstermesinin, Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olduğunu ilan ederek bir takım geçici öneri yayınlamıştır.

WHO, yeni coronavirüs hakkında bilimsel verileri hızla arttırmak ve virüsün yayılmasını, şiddetini izlemek için küresel çapta uzmanlar, hükümetler ve diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tavsiyelere dayanarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) denizciler, yolcular ve gemide bulunan diğer kişiler için COVID-19 risklerini minimize etmeye yönelik alınması gereken önlemler hakkında bilgi ve rehberlik sağlamak amacıyla 31 Ocak 2020 tarihli ve 4204 sayılı duyuruyu yayınlamıştır.

Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine WHO Genel Müdürü herhangi bir yolculuk veya ticaret kısıtlaması önermemiştir. Ülkeler, bahse konu halk sağlığı riski üzerine çalışmalarını WHO’nun hazırlıklı olma ve müdahale önerileri doğrultusunda artırmaktadır. Bunun yanı sıra, deniz trafiğinin ciddi ölçüde bozulmasına neden olabilecek, özellikle gemileri, personelini, yolcularını ve yükleri etkileyecek, limandan ayrılma izninin geciktirilmesi veya girişin reddedilmesi gibi bir takım ek önlemler ülkeler tarafından alınmaktadır.

WHO, sağlık önlemlerinin uluslararası trafik ve ticarete müdahaleyi en aza indirecek şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik, devletlere yardımcı olmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer kurum/kuruluşlarla yakın istişare halinde çalışmaktadır.

Bu bağlamda WHO ve IMO, hastalığın ortaya çıkması veya yayılmasının önlenmesi ihtiyacının bilincinde olarak, gemiler için “serbest pratika” (IHR 2005-madde 28) gerekliliklerine, tüm yolcular için uygun tedavi ilkelerine, gemilerdeki kişi ve malların gecikmelerinin önlenmesine saygı duyulması gerekmektedir.

IHR’ye Taraf Devletler, sağlık riskleri çerçevesinde, uluslararası trafik ve ticarette gecikmelere neden olabilecek uygulamalardan kaçınacak şekilde, hastalığın uluslararası yayılmasına halk sağlığı açısından müdahalede bulunmayı taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, IMO’nun Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Sözleşme’sinde (genellikle “FAL Sözleşmesi” olarak bilinir), IHR’ye taraf olmayan ülkelerin uluslararası denizcilikte IHR’yi uygulamaya çalışacakları ifade edilmektedir.

Buna göre, uluslararası deniz trafiğine müdahale eden önlemler, 43. maddesinde belirtilen özel şartlar da dahil olmak üzere IHR hükümlerine tabidir. Ayrıca Taraf Devletlerin, IHR’yi, madde 3(1)’inde belirtildiği gibi, herkesin itibarına, insan haklarına ve temel özgürlüklerine tam saygı göstererek uygulaması esastır.

Gemilere, kişilere ve gemideki mallara liman girişinde uygulanacak gereksiz kısıtlama veya gecikmelerden kaçınma ilkeleri, FAL Sözleşmesi Eki’nin 6. bölümü ile I ve V. kısımlarında da yer almaktadır. IHR ve IMO düzenlemeleri, ortak hedeflerini güvenceye almak için tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

Özellikle, bayrak ve liman devlet idareleri ve denetim/kontrol unsurları, denizcilik şirketleri, gemi kaptanları, mevcut salgın sürecinde, yolcuların gemiye biniş ve inişlerini, kargo operasyonlarının gerçekleştirilmesini, gemilerin onarım ve bakım için tersanelere girip çıkabilmesini, malzeme ve malların yüklenebilmesini ve mürettebatın değiştirilebilmesini sağlamak için işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, yeni coronavirüs salgınının yol açtığı denizcilik sektöründe yaşanan sorunlara müdahale etmek için ülkelere ve sektörün paydaşlarına yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırdır.

9.03.2020 IMO’da SSE 7. Dönem toplantısı yapıldı

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Alt Komitelerinden biri olan Ship Systems&Equipment (Gemi Sistem ve Ekipmanları-SSE) 7. dönem toplantısı 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında 68 ülkedelegasyonu ve 27 uluslararası hükümet dışı kuruluşun (NGO) katılımı ile IMO’nun Londra’da bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Alt Komitelerinden biri olan Ship Systems&Equipment (Gemi Sistem ve Ekipmanları-SSE) 7. dönem toplantısı 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında 68 ülke delegasyonu ve 27 uluslararası hükümet dışı kuruluşun (NGO) katılımı ile IMO’nun Londra’da bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Ship Systems&Equipment (Gemi Sistem ve Ekipmanları-SSE) 7. dönem toplantısında Kaldırma
Donanımları ve Irgatlar İçin Gereklilikler SOLAS Bölüm II-1 Revizyonları ve Rehber çalışması, Gemilerin Limandayken Sahil Elektriği ile Beslenmesi ile İlgili Taslak Kılavuzun Hazırlanması ve FSS Kod Bölüm 9 Revizyonları, Yeni Polar Kod ile bağlantılı çalışmalar yer alıyor.

Yürütülen çalışmalar arasında Filikalar ve Can Sallarında Havalandırma ile ilgili LSA Kod değişiklikleri, Ship Systems&Equipment (SSE) 7. dönem toplantısının son gününde yapılan Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı seçimlerinde Umut Şentürk birçok ülkenin genel desteği ile 2021 yılı için tekrar SSE Komite Başkanı (Chairman) olarak seçildi.

Toplantıya Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Deniz Endüstrisi Dairesi Koordinatörü Gökhan Ayyıldız, IMO Uzman Temsilcisi Burak Aykan ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Bayrak Devleti Onayları Birim Yöneticisi Aykut Yılmaz katıldı.

7.03.2020 2100 yılında denizin 60 santim yükselmesi bekleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nda Türkiye’deki çevre ve biyo çeşitlilik meseleleri ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nda Türkiye’deki çevre ve biyo çeşitlilik meseleleri ele alındı. Farklı üniversitelerden sempozyuma konuşmacı olarak katılan akademisyenler, alınması gereken tedbirleri tartıştı.

BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’na akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sempozyumun koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Sibel Taş, törende yaptığı açılış konuşmasında, biyolojinin çalışma alanının oldukça geniş olduğuna vurgu yaptı. Biyoloji topluluğu olarak 2020 eğitim-öğretim yılında çevre, çevre sorunları ve ekolojik dengeyle ilgili konuları ele almaya gayret göstereceklerinin altını çizen Prof. Dr. Sibel Taş, “Biliyoruz ki insan olmadan tabiat olmaz. Tabiat olmadan da insan olmaz. Dolayısıyla biz beraberce bir bütünü teşkîl ediyoruz. Bunun için fert olarak üstümüze ne düşecekse yapmaya gayret edeceğiz. Burada çok önemli akademisyen ve uzman konuklarımız var. Sempozyum boyunca bizlere önemli bilgiler vereceklerini biliyoruz. Katılım gösteren konuklarımıza ve tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sempozyumun ilk oturumda konuşmacı olarak yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz, ‘Küresel Isınma Ölçeğinin Türkiye ve Biyo çeşitlilik Üzerine Etkileri’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. 1900’lü yılların başından itibaren küresel ortalama sıcaklığın giderek arttığını aktaran Prof. Dr. Gürkan Semiz, “Yüz yıllık süreç içerisinde sıcaklıkta ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Genelde öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız 1 derece sıcaklık artınca ne olabilir ki diye soruyor. Biz bu artışı hayatımızın akışı içerisinde çok fazla fark edemeyebiliyoruz. Ancak sadece 1 derecelik bir artış ile yeryüzünden kaybolabilecek çok fazla böcek ve bitki türü var. Deniz seviyesinin de son yirmi yılda 20 santim yükseldiğini biliyoruz. Eğer bu şekilde devam edersek de 2100 yılında bu yükselmenin yaklaşık 60 santim olacağını ve kıyı şehirlerimizden ciddi oranda kayıp olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 55’i kıyı şehirlerinde yaşıyor. 60 santimlik yükselme demek, ülkemiz için ciddi bir risk demektir. Birçok hayat alanının da tahrip edilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

6.03.2020 Kuşadası’na ilk kruvaziyer gemisi geldi

Malta bayraklı gemiden inen turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında termal kameralardan geçti.

Malta bayraklı gemiden inen turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında termal kameralardan geçti. Kruvaziyerlerin Ege’deki uğrak limanlarından Kuşadası Limanı, sezonun ilk gemisini ağırladı.Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 675 yolcusuyla Kuşadası Ege Ports Limanı’na demirledi.

Yolcular, liman içinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kurduğu kontrol noktası ve termal kameralardan geçerek kente giriş yaptı.

Yolcuların bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcular ve gemi personeli şehir merkezine yöneldi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gemi sefer programı kapsamında 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 300’ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turistin gelmesini beklediklerini, bu rakamın daha da artabileceğini ifade etti.

Güngör, “Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı gemi şirketlerinin Kuşadası’nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz limanlarına yöneldiğini görmekteyiz. 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapmamız olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık kısa zamanda sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar.” dedi.

Kovid-19 ile ilgili Kuşadası Limanı’nda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirten Güngör, termal kameranın yanı sıra karantina odası ve özel dezenfeksiyon sistemlerinin kurulduğunu kaydetti.

4.03.2020 Koronavirüs salgını Dünya Limanlar Konferansını da vurdu

Uluslararası Limanlar ve Limanlar Birliği (IAPH), 17-19 Mart tarihleri​​arasında Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenecek olan IAPH 2020 Dünya Limanları Konferansı’nı iptal etti.

Yapılan açıklamada, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle katılımcıların, konuşmacıların ve sponsorların hem sağlığı hem de güvenliği açısından iptal edilmesi gerekiyordu. Ayrıca katılımcıların acil seyahat kısıtlamalarından ve düzenlecek konferansa katılımın fazlası olmasından dolayı bu kararı aldık denildi.

“Etkinliği en kısa sürede 2020’de başka bir tarihe ertelemenin mümkün olup olmadığını ilan edeceğiz.”

İAPH Başkanı Santiago Garcia Milà iptale ilişkin “Etkinliği iptal etmek zorunda olduğumuz için çok üzgünüz. Ortak kararımızı tüm katılımcılarımızın iyiliği için aldık. Bu sadece koronavirüs çevresindeki sağlık ve güvenlik endişeleriyle ilgili değildir. Aynı zamanda tüm konuklarımızın, sunum yapanların ve meslektaşlarımızın şu anki noktada konferansa katılma konusunda ne kadar rahat hissettikleriyle ilgili” şeklinde açıklama yaptı.

Her yıl düzenlenen konferans, limanların küresel deniz ticaretindeki rolünü değerlendirmekte ve önemli endüstri paydaşlarını öğrenme, bilgi paylaşımı, ağ oluşturma ve işbirliği için birçok katılımcıyı bir araya getirmektedir. Bu yılki konferansın, her biri 2020’de limanlara ve paydaşlarına toplu olarak karşı karşıya gelen acil önceliklere dayanan – enerji geçişi, veri işbirliği, risk ve itibar ve iş yeniliği, şeffaflık, öngörülebilirlik ve güven oluşturma’ temasını araştırması planlanıyor.

3.03.2020 Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Şubatta ihracat 2019 Şubat’a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini duyurdu.

2020 yılına hızlı başlayan ihracatın Şubat ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Pekcan, “Bu yılın başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83’e yükselmiştir.” ifadelerini kullandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın “motorlu kara taşıtları”, en fazla ithalat yapılan faslın “mineral yakıtlar” olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti.

Pekcan, Ocak-Şubat 2020 döneminde ihracatın yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalatın yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara, dış ticaret hacminin de yüzde 9,69 yükselerek 66 milyar 272 milyon dolara çıktığını belirtti.

Bakan Pekcan, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,8 olduğunu bildirdi. 

2019 BÜYÜMESİNE NET İHRACAT 2,3 PUAN İLE EN FAZLA KATKIYI VERDİ

Pekcan, Yeni Ekonomi Programı’nda Türkiye’nin 2019 yılının tamamı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahmininin yüzde 0,5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılın son çeyreğinde baz etkisiyle güçlü gelen yüzde 6 büyüme sonrası, yıllık büyümenin yüzde 0,9’u bulduğunu hatırlattı.

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, “2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup, büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan şubat ayında kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselerek yüzde 76’ya ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi’nde yıllık bazda yüzde 16,7’lik artış ve açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2020 yılında da hedeflerimize hızla ilerlerken küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ederim.”

-
ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?